התחדשות רובע א

אשדוד

על הפרויקט

 

התחדשות עירונית, רובע א’, אשדוד

נתבקשנו לבחון חלופות להתחדשות עירונית והגדלת מלאי הדיור ברובע א’ באשדוד. הבלוק הנבחק, בלוק בגודל 30 דונם, מוגדר בתכנית האב במתחם לעיבוי מתוקף תמ”א 38. הצורך בהוספת יח”ד באשדוד ובסביבתה מעלה שאלות לגבי הכלים הקיימים כיום בישראל להתחדשות עירונית, תמ”א 38 ופינוי-בינוי. הפתרונות הפיזיים והתכנוניים השכיחים בשני כלים אלה מעלים שאלות על צורות מגורים, סביבות פיזיות, איכות חיים, חוסן חברתי ואפשרויות בחירה אישיות. כיום – הן השכונות החדשות והן פרויקטי פינוי בינוי מתבססים על טיפולוגיות ‘H’ ומגדלים המפוזרים כקוביות על כרי דשא (או כרי חניה). הביקורת על צורות מגורים אלה נרחבת ונוגעת בפן הפיזי, החברתי, הסביבתי והכלכלי. מטרת מקרה בוחן זה היא לבחון אפשרויות של צורות מגורים לא-מגדליות היוצרות מרחבים עירוניים איכותיים, נגישים, מגוונים ועשירים (בחוויות, לא בכסף). זאת, על מנת לנצל באופן מיטבי את משאב הקרקע, להגביר את הצפיפות במרקמים עירוניים קיימים ולא להתבסס רק על קרקעות בתולות מחוץ לערים. הדיון בהתחדשות עירונית ובהגדלת מלאי הדיור נסוב אך ורק על כמות. אנו סבורים שהגיע העת לדבר גם על איכות.

 

בפרויקט זה בחנו במתחם שתי חלופות תכנוניות .האחת, פינוי בינוי ולשניה קראנו – מגוון עירוני. הנתונים הכמותיים בשתי החלופות זהים, אך הפתרונות התכנוניים והאדריכליים שונים בתכלית. עקרונות התכנון שלנו :

– רשת הליכתית וקישוריות (הולכי רגל, צירי תנועה). יצירה/ חיזוק מערכת הליכה שכונתית/עירונית וחיבור לחוף הים.

– רחובות לאנשים – דופן רחוב רציפה ופעילה.

– ערוב שימושים (מסחר על הרחוב, שילוב תעסוקה, מבני ציבור כחלק ממבנים ולא מבנים בודדים מגודרים)

– צפיפות – היא לא מילה גסה, אם מתכננים אותה נכון (ומתוך כך בנייה מרקמית).

– תמהיל דירות מגוון (גודל, צורה, איכות) המאפשר תמהיל חברתי. קהל יעד מגוון, דירות בגדלים מגוונים למשקי בית שונים, ברמות הכנסה שונות, לקבוצות אוכלוסיה מגוונות, בחזקות שונות (ואף דיור ציבורי).

– מרחב ציבורי עשיר ומגוון לפעילויות אנושיות וקהילתיות. מגוון בשטחים פתוחים, בשימושים בחללים ציבוריים, בהיררכיות פרטיות

לסיכום :

אנו רואים בהתחדשות עירונית תהליך ולא פרויקט ופועלים לשילוב היבטים סביבתיים, חברתיים ועירוניים, בנוסף להיבטים הכלכליים המובילים כיום בקבלת ההחלטות בארץ.

אנו סבורים כי נדרשים כלים נוספים להתחדשות עירונית, בנוסף לתמ”א 38 ולפינוי-בינוי, וכי הישענות על השוק הפרטי והתמקדות בהרחבת מלאי הדיור בלבד הן פעולות חסרות ולא שלמות. אנו רואים בהתחדשות עירונית הזדמנות ומחויבות לחוסן ולעתיד החברתיים והעירוניים של התושבים, הקהילה והחברה ופועלים לשילוב מרכיבים רכים וקשים בתהליכים אלו.

לתפיסתנו על תהליכי התחדשות עירונית לכלול פיתוח שירותים ציבוריים, מרחב ציבורי ותשתיות ציבוריות מגוונים ונאותים ולהעשות בשיתוף עם קהילה קיימת ותוך מתן מענה לצרכיה ומניעת הדרת אוכלוסיה קיימת. אנו מאמינים כי כל פרויקט התחדשות צריך לשמור על מלאי דיור זול (בהיקף מצומצם), להכיל תמהיל דירות למגוון אוכלוסיות ולחזק ערכי מקומיות ועירוניות ייחודיים. מתוך כך, הסטודיו מתכנן, חוקר ופועל ליצירת ויישום טיפולוגיות וצורות מגורים (שאינן מגדלים) שיתמכו בערכים אלו לאורך זמן. אנו סבורים כי יש מקום לפריצות דרך וחדשנות בתכנון צורות מגורים מגוונות, הן בתהליכי התחדשות והן בבנייה חדשה וכן למעורבות רבה יותר של תושבים וקהילות בתהליכי ותוצרי התכנון.

Back to Top

סטודיו מיא מיכל יוקלה אדריכלים

ארלוזורוב 111, תל אביב Phone: +972-3-6096961 Fax: +972-3-6096962 Web: http://studiomia.co.il/

עבודות אחרונות

2מתוקן
ashdod sections
image2
amigur 1st
karni sec 112017
ישראל אפור

תגיות

כתבו לנו