מדיניות להתחדשות העיר נהריה

נהריה

על הפרויקט

הכנת מסמך מדיניות עירוני והנחיות לתכנון ואישור פרויקטי התחדשות עירונית בעיר נהריה. במסגרת הכנת מסמך המדיניות מוגדרים ‘כללי המשחק’ להתחדשות עירונית בעיר נהריה ובהם נפחי בנייה, מאפייני צירים משמעותיים, כלים להתחדשות עירונית, הגדרת מתחמים להתחדשות עירונית ומאפיינים פיזיים -מרחביים של המרחב הבנוי והפנוי בפרויקטי התחדשות. פרויקט בשיתוף שר-שמואלי אדריכלים.

Back to Top

סטודיו מיא מיכל יוקלה אדריכלים

ארלוזורוב 111, תל אביב Phone: +972-3-6096961 Fax: +972-3-6096962 Web: http://studiomia.co.il/

עבודות אחרונות

כתבו לנו