מרכז רמת סיב

פתח תקווה

על הפרויקט

הכנת תכנית עיצוב  אדריכלי ובינוי במרכז רמת סיב בפתח תקווה. במרכז מתוכננים ומוצעים עירוב שימושים וטיפולוגיות מורכבות ומגוונות. במסגרת תכנון תכנית הבינוי מוצעים תמריצים לעירוב שימושים ויצירת מרחבים ציבוריים עירוניים איכותיים. בנוסף התכנית מגדירה הנחיות פיזיות לתכנון המרחבים הבנויים והפנויים במרכז.

Back to Top

עבודות אחרונות

כתבו לנו