פטאי 11, 13, 15-19

תל אביב

על הפרויקט

בשכונת רמת אביב בצפון תל אביב עומדים שלושה מבני שיכון המתעתדים להתחדש (הריסה ובנייה). התכנית במקום הינה נפחית ועל כן החופש התכנוני בבינוי, בהעמדה ובטיפולוגיה מוגבל מאוד. התכנית הקיימת מגדירה נפח מלבני ותיבתי בעל מידות קבועות וקשיחות. השאלה ששמנו לנו בתכנון המבנים היתה השפה האדריכלית המתאימה למבני שיכון מתחדשים, באופן עכשווי וחדש, אך תוך כיבוד המרקם והשפה השיכונית המקורית, שיצרו את המרקם הרמת-אביבי וייחודו. הנפחים העתידיים ארוכים וחזרתיים ולכן בחרנו בפיתוח אדריכלי השובר את החזרתיות והמסה, אך שומר על מאפיינים רגולריים ונקיים. כל אחד מהמבנים זהה לשכניו בפרופורציות, אך בעל מאפיינים אדריכליים שונים. אנחנו לא רואים כל סיבה לשכפול מבנים, לא בבניינים חדשים ולא בבניינים מתחדשים.

Back to Top

סטודיו מיא מיכל יוקלה אדריכלים

ארלוזורוב 111, תל אביב Phone: +972-3-6096961 Fax: +972-3-6096962 Web: http://studiomia.co.il/

עבודות אחרונות

כתבו לנו