ב' זה בית, א' זה ארכיטקטורה

20.8.2017, "ב' זה בית, א' זה ארכיטקטורה", בסדרת 'מעגלי תכנון ועיצוב' של הטכניון, הרצאה משותפת עם ד"ר אדר' יעל אלואיל ואדר' אורי כהן.