דיור בואדי ניסנאס

לצפיה בעבודות הסטודנטים באתר הטכניון

במסגרת התרגיל המסכם בקורס "דיור בר השגה" בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון בסמסטר חורף 2013 נתבקשו הסטודנטים להציע הצעות ורעיונות לפתרון מצוקת הדיור בשכונת ואדי ניסנאס. במסגרת התרגיל חקרו ולמדו הסטודנטים מאפיינים דמוגרפיים ופיזיים של השכונה, שוק הדיור והתושבים.

הקורס 'דיור בר השגה' משלב היבטים תכנוניים ואדריכליים של דיור (Housing) בכלל ודיור בר השגה (Affordable Housing) בפרט ומתעמק באחריות התכנונית והחברתית של האדריכל. בקורס משתתפים כ-30 סטודנטים לארכיטקטורה בשנות הלימודים השלישית, הרביעית והחמישית ללימודי התואר הראשון. הקורס מורכב מהרצאות, הרצאות  אורח ודיונים כיתתיים.  בין מטרות הקורס:  פיתוח מודעות חברתית ואחריות תכנונית, לימוד וניתוח היבטים תכנוניים ואדריכליים של דיור, הבנת משמעויות חברתיות, פיזיות, תכנוניות ועירוניות הקשורות בדיור והתנסות בתכנון דיור בר-השגה תוך שיתוף פעולה עם הקהילה. תוצרי התרגיל המסכם של הקורס מובאים לפניכם בחוברת זאת.

7

שכונת ואדי ניסנאס מהווה מוקד עירוני- חברתי-תרבותי ייחודי לאוכלוסיה הערבית בחיפה. השכונה מתאפיינת במרקם ייחודי והיסטורי, בצפיפות גבוהה ובמחסור בשטחים פתוחים. מלאי הדיור בשכונה מצומצם, עם מעט עתודות קרקע לבניית מגורים חדשים. מלאי הדיור הקיים ישן ברובו ובמצב פיזי מידרדר, והוא מתאפיין גם במיעוט של יחידות דיור קטנות (בשטחן) שאינן מתאימות למשקי הבית הגדולים. מספר יחידות הדיור שהתווספו למלאי בשכונה בעשורים האחרונים הוא זעום והביקוש למגורים בשכונה גדול באופן משמעותי מההיצע. בנוסף – קיים אחוז גבוה של דירות בבעלות המנהל ובניהול עמידר בעוד עמידר פועלת למכירת נכסים בואדי. השכר החודשי הממוצע בשכונה הוא מהנמוכים בעיר חיפה וקיים קושי בקבלת משכנתאות לרכישת דירות בשכונה. כל אלה מלמדים על צורך במציאת פתרונות חדשים למצוקת הדיור של הקהילה בואדי ניסנאס, שייצרו מגורים ראויים וברי-השגה המאפשרים המשך חיים קהילתיים עשירים. ניתוח וריכוז הנתונים על השכונה מרוכזים בפרק "רקע ונתונים" בתחילת החוברת.

הפתרונות המוצעים על ידי הסטודנטים מגוונים ומציעים פרויקטים בקנה- מידה שונים, שילובי שחקנים שונים (עיריה, חברה משכנת, עמותות קהילתיות, יזמים פרטיים, חברה משכנת), על נכסים בבעלויות שונות ובחזקות שונות (בעלות, השכרה, בעלות חלקית, מבנים נטושים, נכסים פרטיים, דיור ציבורי, נכסים בבעלות מנהל ועוד). הפרויקטים מציעים פתרונות עיבוי ובנייה המגדילים את מלאי הדיור, משפרים את המצב הפיזי של הדיור הקיים ומציעים פתרונות חדשים למתחמים ריקים בשכונה ובסביבתה הקרובה. סך הפרויקטים מציג מגוון רעיונות לחידוש והגדלת מלאי הדיור בואדי ניסנאס. כל הפתרונות ישימים ומבוססים על נתוני אמת ותכניות קיימות. הצגת הפרויקטים ורב-שיח התקיימו בבי"ס אחווה שבשכונה בנוכחות תושבים, פעילים חברתיים וקהילתיים, אנשי מקצוע ומקבלי החלטות מעיריית חיפה.

תקוותי היא שהצעות הסטודנטים ישמשו את הקהילה ומקבלי ההחלטות בעתיד לעשיית הבדל משמעותי וחיובי בשכונה ובחיי התושבים.

הקורס דיור בר השגה נתמך על ידי החממה החברתית לדיור וקהילה בטכניון