דיור בר השגה באשדוד

דו"ח המלצות לעיריית אשדוד בנושא דיור בר השגה, 2009

המחקר לחקר העיר והאזור, הטכניון.

צוות התכנון : ד"ר אמילי סילברמן, מיכל יוקלה, אהוד פסטרנק, עו"ד ניר מועלם, פרופ' רחל אלתרמן