דיור בר השגה בתל אביב יפו

דו"ח המלצות לעיריית תל אביב-יפו בנושא דיור בר השגה, 2008

המחקר לחקר העיר והאזור, הטכניון.

צוות התכנון : ד"ר אמילי סילברמן, אהוד פסטרנק, מיכל יוקלה, נורית צפריר, פרופ' נעמי כרמון