דיור בר השגה כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית

minhal 2012 report

מחקר שנעשה עבור מנהל התכנון במשרד הפנים בשנת 2012. ממצאי המחקר מפורסמים בספר זה ומציעים כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית ליצירת דיור בר השגה בישראל. המחקר סוקר נסיון של שבע מדינות באספקת דיור בר השגה ומציע כלים ישימים לרשויות המקומיות בישראל.

המחקר נכתב על ידי פרופ' רחל אלתרמן, ד"ר אמילי סילברמן וחיים פיאלקוף עם ניר מועלם ומיכל יוקלה ופורסם בשנת 2012 על ידי המרכז לחקר העיר והאזור.