דיור והתחדשות עירונית, קרית ים

סטודיו 'דיור והתחדשות עירונית – קרית ים' הינו מעבדה מולטידיסיפלינרית לתכנון התחדשות עירונית, שפעל בפקולטה לארכיטקטורה שבטכניון באביב 2014.

בקורס "דיור והתחדשות עירונית" נלמדים ונבחנים היבטים אדריכליים ותכנוניים של תכנון דיור והתחדשות עירונית. הקורס מתרכז בשני נושאים עיקריים:
  • דיור ותכנון מגורים – תכנון אדריכלי פיזי ועירוני של צורות מגורים במקביל להיבטים תכנוניים, חברתיים וכלכליים של מדיניות דיור והאופן בו הם משפיעים ומשיקים זה לזה.
  • התחדשות עירונית – כלים והיבטים תכנוניים, פיזיים וחברתיים בתהליכי התחדשות עירונית.
 מטרות הקורס:
  1. פיתוח מודעות חברתית ואחריות תכנונית
  2. הכרת המסגרת המושגית וההיבטים התכנוניים והאדריכליים של תכנון מגורים,  דיור, דיור ציבורי, דיור בר-השגה ודיור בתמהיל חברתי. לימוד היבטיהם החברתיים, הפיזיים, העירוניים והתכנוניים והכלים והמודלים ליצירתם
  3. לימוד ההזדמנויות והאתגרים שבתהליכי התחדשות עירונית. לימוד מנסיון העבר של תהליכי התחדשות עירונית וחשיפה לכלים בהם משתמשים כיום בעולם המערבי. הכרת ההיבטים הפיזיים, הכלכליים והחברתיים בתהליכים אלה תוך ניתוח הכלים, השחקנים והתוצאות
  4. התנסות בתכנון בשיתוף עם הקהילה
הקורס פעל כחלק מהמעבדה העירונית בקריית ים, מודל חדשני שפותח על ידי החממה החברתית. במטרה להנגיש את תוצרי הקורס לקהילה, השתתפו הסטודנטים בקורס באירועי "הטכניון בקריית ים" בהם הציגו מעל  200 סטודנטים מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים רעיונות והצעות לפיתוח עתידי של העיר.
הקורס הציע גם את גוף הידע העיוני לסטודיו "הבלוק" אותו הנחו אדר' מיכל יוקלה ואדר' זוהר אלטמן. את תוצרי התרגילים בקורס הציגו הסטודנטים בתערוכה שהתקיימה בספרייה העירונית ביולי 2014 והם מובאים לפניכם.

 לצפייה בעבודות הסטודנטים