העיר הישראלית 2030

העיר הישראלית 2030 – תכנון עירוני מחוץ לקופסא

הקורס 'העיר הישראלית 2030: תכנון עירוני מחוץ לקופסא' הוא שיתוף פעולה ביוזמת פורום ה-15, בשיתוף מנהל ההדרכה של מרכז השלטון המקומי ובניהולה האקדמי של 'מרחב – התנועה לעירוניות בישראל'.  במסגרת הקורס הנחתה מיכל סדנת תכנון למשתתפי הקורס.