התחדשות מקומית הרצליה

סטודיו 'התחדשות מקומית הרצליה' הינו מעבדה מולטידיסיפלינרית לתכנון התחדשות עירונית, שפעל בפקולטה לארכיטקטורה שבטכניון באביב 2015. הסטודיו הינו תוצאה של יוזמה ושיתוף פעולה בין מנהל הנדסה בעיריית הרצליה לפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים במסגרתו הציעו הסטודנטים רעיונות לתהליכי התחדשות עירונית של מרכז העיר ורחוב סוקולוב בהרצליה.

הסטודנטים התנסו בתהליך תכנוני מולטי דיסיפלינרי הנוגע בתכנון, אדריכלות, חברה ועיר תוך הדגשת תפקיד האדריכל כאינטגרטור רב תחומי. בסטודיו הסתכלנו מעבר לשולחן השרטוט האדריכלי ולגבולות בהם אנו נוטים לתפוס את אחריות ותפקיד האדריכל. למדנו מהנסיון בעולם והתנסנו בתכנון תהליכים עירוניים מורכבים תוך הבנת המנגנונים, השחקנים וההיבטים המגוונים בתכנון. התנסנו גם בחקירה עירונית רב מימדית ובעבודה עם קהילה ועם תושבים, במפגשים וחשיפה למקבלי החלטות ברשות המקומית ולבעלי עניין שונים.

מגרש המשחקים שנבחר למעבדה בסטודיו הוא רחוב סוקולוב במרכז העיר הרצליה. רחוב סוקולוב הינו הלב הפיזי והעירוני של הרצליה מיום הקמתה. הרחוב עבר בשני בעשורים האחרונים מספר נסיונות להתחדשות עירונית, אך עדיין רחוק ממיצוי מלוא הפונטנציאל שלו. הפרויקטים המוצעים על ידי הסטודנטים מאופיינים בפעולות בקנה מידה משתנים (מהבנייני-נקודתי דרך הרובעי ועד למטרופוליני) ובמגוון תחומים, בהם: השלד העירוני, המרחב הציבורי, שיקום וחידוש מלאי הדיור, שיקום וחידוש המסחר ומבני הציבור באזור, תשתיות עירוניות ועוד. בתכניות ההתחדשות שולבו גם כלים מתחומי התרבות, החינוך והפנאי.

במהלך הסמסטר חקרו וניתחו הסטודנטים את מרכז העיר, חוזקותיו וחולשותיו, הגדירו חזון עתידי למקום והציעו פרויקט למימוש. הפרויקטים תוכננו בקנה מידה משתנים, תוך שימוש בכלים מגוונים ותוך הסתכלות רב תחומית. במהלך הסמסטר סיירו הסטודנטים בעיר, פגשו תושבים וקבוצות אוכלוסיה מגוונות (בהן מקבלי החלטות בעיר, תושבים, סוחרים, סטודנטים מהמרכז הבינתחומי, אדריכלים הפועלים בעיר ועוד), שמעו הרצאות ולמדו מנציגי העיריה וממרצים בתחום והתנסו במכלול תרגילים ממוקדים לקידום ופיתוח הרעיון התכנוני.

לצפייה בחוברת המסכמת את הסימסטר