מודל דינאמי מרובה קנה מידה – המקרה של נפת אשקלון

מודל דינאמי מרובה קנה-מידה כפלטפורמה חדשה לקבלת החלטות בתכנון – המקרה של נפת אשקלון

מחקר שנעשה עבור משרד הבינוי והשיכון בשנת 2018, בראשות ד"ר מירב אהרון.