נשים מתכננות את איכות המרחב הפיסי של תושבי ישראל

נשים מתכננות את איכות המרחב הפיסי של תושבי ישראל

השתתפות בפאנל ביוזמת התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל