עיבוי דיור בשיכון הבריגדה בבת גלים

במסגרת התרגיל המסכם בקורס "דיור בר השגה" בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון בסמסטר אביב 2012 נתבקשו הסטודנטים להציע הצעות ולעיבוי מבני שיכון הבריגדה בשכונת בת גלים בחיפה.

שמירה על דיור זול במלאי הדיור הקיים הוא אחת האסטרטגיות הקיימות לאספקת דיור בר השגה בעולם. בכל רחבי הארץ קיימים מאות מרקמים ישנים ומתיישנים אשר מכילים בתוכם דיור זול המהווה דיור בר השגה קיים. חידוש ועיבוי מרקמים אלו מהווה הזדמנות להתחדשות עירונית, לשיפור תנאי המחייה והדיור הפיזיים ולשמירה על המלאי הזול הקיים. קיימת בחידוש מרקמים ישנים גם הסכנה של אובדן מלאי דיור זול קיים לטובת יצירת מלאי חדש ויקר יותר ושל הדרת תושבים וותיקים, בעיקר שוכרים.

עיבוי מתחם שיכוני הבריגדה מהווה אתגר תכנוני בשל מספר סיבות: הגדרת המתחם לשימור, מיקומו במיקום אטרקטיבי בקרבה לים, תושבים ודיירים ממעמד חברתי-כלכלי נמוך עד בינוני ואחוז שוכרים גבוה. פרויקט העיבוי הוא פרויקט אמיתי וישים. הוא חלק מפרויקט רחב היקף שמנהלת עמותת ידיד במסגרתו מתוכננים ניוד זכויות בין מגרש ריק בשכונה בבעלות יזם חברתי-פרטי לבין מתחם שיכוני הבריגדה. הסטודנטים בקורס התבקשו לתכנן פרויקט עיבוי והתחדשות במתחם שיכון הבריגדה בבת גלים.

קולאג׳ 2

שיכוני הבריגדה תוכננו על ידי אדולף רדינג, נבנו בשנת 1945 ומוגדרים כמתחם לשימור, אך ללא הגדרות שימור ברורות. בשיכון כ290 יח"ד קטנות, מצבו הפיזי ירוד ומוזנח ונדרשת התערבות והגדרת מסגרת לשיקום והתחדשות. במתחם אחוז גבוה של שוכרים, דיירים הנמנים על שכבות סוציו אקונומיות בינוני ומטה, תושבים מבוגרים, ריכוז גדול של משפחות מחבר העמים אשר עלו לארץ בשנות ה-90 ומשקי בית של 1-2 נפשות.  התושבים במתחם הביעו חיבור לשכונה ורצון להמשיך ולהתגורר בשיכון.

במסגרת הפרויקט חקרו ולמדו הסטודנטים את המאפיינים הפיזיים והחברתיים של השכונה והמתחם ותיכננו פרויקט עיבוי. כל אחת מקבוצות הסטודנטים חקרה את השטח, שוחחה עם תושבים ובנתה לעצמה פרוגרמה פיזית וחברתית של הפרויקט המתוכנן. הסטודנטים התבססו על סקר תושבים במתחם שהוכן ע"י הקליניקה המשפטית באוניברסיטת חיפה.

11 b

הצעות הסטודנטים כוללות הצעות תכנוניות– פיזיות, איכותיות וכמותיות בנוגע לעיבוי וחידוש שיכוני הבריגדה. ההצעות מתייחסות באופנים שונים לעיבוי, מרקם, שימור, מערך התנועה, חללים פתוחים, תכנון יחידות הדיור ועירוב שימושים. הסטודנטים התייחסו בהצעותיהם לדימוי ודמות השיכון המשתנה ולשפה העיצובית. כל הצעה מכילה גם התייחסות מספרית, כמותית ואיכותית ביחס למספר הדירות החדשות, גדליהן, מאפייניהן הפיזיים וקהל היעד. דרכי העיבוי והחידוש שונות ומגוונות. הצעות הסטודנטים מציגות מגוון של אפשרויות תכנוניות לפיתוח המתחם. כלל ההצעות מציג עושר של הזדמנויות ואפשרויות להמשך פיתוח וקידום המרקם הפיזי והתושבים.

הקורס נתמך על ידי החממה החברתית לדיור וקהילה בטכניון