בית ספר הראל

לוד

על הפרויקט

מתחם החינוך הראל בעיר לוד מכיל שלושה מבנים : מבנה בית ספר קיים שיעבור שיפוץ וחידוש, מבנה בית ספר חדש ואשכול גנים חדש. שני המבנים החדשים תוכננו על דופן הרחוב כדי ליצור דופן רחוב מבונה ולצמצם היקף הגידור בינהם לשכונה. גדר המתחם מורכבת מקיר ירוק ופעיל, שמאחוריו גינה קהילתית פעילה ומזמינה. הכניסה למתחם ביא בין המבנים כך שכל מרכיבי המתחם מתגלים עם הכניסה וציר תנועה מזמין אליהם. הכניסות לכל אחד מהמבנים תוכננו באופן מובהק ומוגדר כדי להזמין את הילדים פנימה באופן נעים ומהנה ולהקל על האוריינטציה. מערכות התנועה של בית הספר ואשכול הגנים עומדות זו מול זו ובקרבה לרחוב כדי לאפשר נראות, נצפות ולחשוף את התנועה והפעילות במבנים.

 

פרויקט בשיתוף אדר' גבריאלה נוסבאום ובמסגרת נוסבאום-יוקלה אדריכלים.

Back to Top

כתבו לנו