דה האז 14, 16

תל אביב

על הפרויקט

הפרויקט ברחוב דה האז 16 ממוקם בתל אביב, בצמוד לפרויקט אחר המתוכנן על ידי הסטודיו (דה האז 14). בחרנו לשבור את החזרתיות הוורטיקלית במבנה באמצעות שימוש דינאמי בשני חומרים : הטיח התל אביב הלבן, וחיפוי קשיח עכשווי דמוי עץ. בחרנו להתייחס למפגש עם הקרקע והשמיים באופן מאוורר ומאפשר. המימוש : בקרוב!

בשיתוף מושלין אדריכלים.

Back to Top

כתבו לנו