ההסתדרות – חנקין

חולון

על הפרויקט

מתחם התחדשות עירונית ב'מוקד' על הרשת החולונית, המיקום מנצל את ההזדמנות ליצירת בינוי משמעותי ועירוני, השם דגש על עירוב השימושים ועל עיצוב הנפח. התכנון מציע לנדמרק מקומי בצומת הרחובות הכולל מגורים, תעסוקה, מסחר ושימושים ציבוריים. התכנון מציע דופן רחוב רציפה ופעילה ומקושר לרשת ההליכתיות העירונית.

Back to Top

כתבו לנו