התחדשות מתחם בן צבי-יחיעם

נהריה

על הפרויקט

תכנון התחדשות עירונית למתחם בשטח 224 דונם, שיכיל 5,800 יח”ד, שטחי תעסוקה, מבני ציבור ושטחים פתוחים. המרחב מתוכנן כמוטה תעסוקה בשל קרבתו לתחנת הרכבת. המרחב העתידי מבוסס על עקרונות תכנון של הליכתיות וקישוריות, מרחב מוטה הולכי רגל, דפנות רחוב פעילות, רציפות ומעורבות שימושים. המרחב מתוכנן תוך מתן מענה לצרכי האוכלוסיה הקיימת ותוך יצירת תמהיל דיור מגוון ויח”ד קטנות המתאימות למשקי בית קטנים. במתחם בלוקים עירוניים בעלי מאפיינים פיזיים, טיפולוגיות ורמות עצימות מגוונות.

Back to Top

עבודות אחרונות

כתבו לנו