מדיניות להתחדשות שכונת כפיר

תל אביב

על הפרויקט

 הצעה זוכה בתחרות

תכנון ההצעה להתחדשות שכונת כפיר העלתה אצלנו שתי שאלות:

  1. מהם הפתרונות והכלים להתחדשות עירונית במרחבים בהם ערכי הקרקע וסל הזכויות אינם יוצרים בוודאות כדאיות כלכלית?
  2. מהי ההתייחסות התכנונית והמרחבית הראויה למבנים ומתחמים בעלי ערך אדריכלי-היסטורי-ישראלי-מקומי?

הדילמה, בעינינו, התרכזה בהתנגשות בין שימור והתחדשות, פיזי ואנושי. בחרנו לשמור על השלד השכונתי שתכנן יעקב יער, ולהציע התחדשות המשמרת את הערכים המקוריים של השכונה.

החזון שגיבשנו לשכונת כפיר הוא שכונת מגורים עירוניים איכותית ומגוונת, המכבדת את העבר וצופה אל העתיד.

ההצעה שלנו מציעה שלוש חלופות תכנוניות להתחדשות. כל אחת מהן ברמת התערבות אחרת, וכל אחת מציעה מנעד של כלים חברתיים, פיזיים-תכנוניים וכלכליים להתחדשות.

Back to Top

עבודות אחרונות

כתבו לנו