מדיניות להתחדשות שכונת כפיר

תל אביב

על הפרויקט

 הצעה זוכה בתחרות

שכונת כפיר תוכננה על ידי האדריכל יעקב יער בשנות ה-70 בתכנון פורץ דרך של מבננים היקפיים סביב חצרות מגורים משותפות, כדי לעודד חיי קהילה. הבינוי המקורי תוכנן כבינוי צנוע, פשוט, אחיד וחזרתי בעל איכויות אדריכליות הניכרות גם היום. תכנון המדיניות להתחדשות השכונה העלה אתגר שעיקרו התנגשות בין שימור והתחדשות, פיזי ואנושי.

השאלה:

כיצד מחדשים מרקמים בעלי ערך אדריכלי-היסטורי-ישראלי מקומי, אשר מתגוררת בהם אוכלוסיה ממעמד כלכלי נמוך ואשר מצבם הפיזי של המבנים מדורדר ומיושן?

החזון:

התחדשות המרקם הבנוי והמרחב הציבורי של שכונת כפיר, תוך שמירה על הערכים התכנוניים והחברתיים הייחודיים של השכונה. מתן פרשנות מחודשת למורשת הבנויה המקומית והתאמתה לערכים עירוניים עכשוויים. יציקת איכויות תכנוניות וחברתיות חדשות למרחב השכונתי השמות דגש על קישוריות, הליכתיות, עירוב שימושים וחוסן חברתי.

האחריות התכנונית השזורה בחידוש מרקם בעל ערך, תפקיד וייחוד בהתפתחות האדריכלות הישראלית, הובילה ליצירת מנעד חלופות ופתרונות תכנוניים לשכונה, ברמות שונות של שימור והתחדשות.

כל חלופות הבינוי המוצעות מחדשות את הבינוי תוך שמירה על ערכי התכנון המקוריים של השכונה: בינוי היקפי ודופן רחוב רציפה, חצרות משותפות המעודדות חיי קהילה, שלד ציבורי מוטה הולכי רגל המבוסס על שלושה צירי אורך ומערך שפ"פים הפזורים לאורכם ותמהיל דיור מגוון.

חלופה מרכזית שנבחנה הינה חלופת "הליבה" המציעה התחדשות של כלל השכונה (הריסה ובניה) ברוח עקרונות התכנון המקוריים תוך שמירה פיזית מלאה על מבנן נבחר בתצורתו המקורית ושינוי ייעודו ממגורים למבנה ציבורי מעורב שימושים. המבנן ישלב שימושים ציבוריים שונים ובהם מוקד קהילתי רובעי לרווחת התושבים ולשיפור דימוי השכונה וכן דיור עירוני מוזל שיאפשר לתושבי המקום להמשיך ולהתגורר בה לאחר ההתחדשות.

 

Back to Top

כתבו לנו