התחדשות ציר לח"י בר-לב

תל אביב

על הפרויקט

הצעה לתחרות תכנונית

ציר לח"י-בר-לב הינו עורק תחבורה משמעותי בדרום תל אביב. למרות חשיבותו ככביש גישה לעיר ממזרח, הוא חסר פעילות עירונית ומאפיינים פיזיים מתאימים. המרחב הפנוי מוטה תחבורה רכבית והמרחב הבנוי מפורר, מפורק וכאוטי. השלד העירוני בסביבת הציר מפורק ומנותק, וללא גריד הליך וברור. רחובות מסתיימים בדרך ללא מוצא או בלא כלום. הנתקים וחוסר הקריאות של המרחב העירוני מהווים חסם משמעותי להתפתחותו. חלק מהקסם העירוני הוא המפגש בין החזרתי והשכיח עם האקראי ויוצא הדופן. בציר, לעומת זאת, הכאוטי אינו קסום אלא מרוקן ומוזנח. בקריאה שלנו זיהינו ריבוי (ולא מגוון) של מסה ושל חלל. מצאנו גם מרחבים אבודים רבים.

החזון שגיבשנו לציר הוא הפיכתו מציר תנועה לרחוב עירוני – רחוב לח"י בר לב מסרק דרכו ובתוכו פעילות שכונתית ועירונית, יומיומית וייחודית, מבונה ופתוחה.

הפעולות שאנו מציעים למימוש החזון הן בשלושה מימדי התערבות:

  1. בינוי (מסה) – יצירת רחוב בעל דופן מוגדרת, מבונה אך דינאמית ומשתנה. הרחוב משלב בינוי חזרתי וגם ייחודי, הנושא את הרחוב באופן מוגדר ומאפשר.
  2. מרחב (חלל) – הרחוב מציע מרחב המעודד התרחשויות ומפגשים, מאפשר ומזמין פעילות אנושית ועירונית מגוונת. הרחוב מקושר ומרושת למערכת הליכה מקומית ולמערכת תחבורה עירונית. הרחוב מחזק ומאפשר את הקשרים בין השכונות ותושביהן.
  3. פעילות (אדם) – הרחוב והפונקציות שהוא מאכלס שוקקים פעילות אנושית מגוונת. אל הציר יצקנו שימושים חדשים שיתנו מענה לצרכי האוכלוסיה הקיימת, יהוו מוקד משיכה לתושבי העיר ויעודדו כלכלה מקומית. השימושים החדשים כוללים מסחר, תעסוקה, דיור בר השגה, חינוך, השכלה, פנאי ותרבות וכן מוקדים עירוניים חדשים בהם מרכז תרבות וכנסים.
Back to Top

כתבו לנו