התחדשות רובע א

אשדוד

על הפרויקט

התחדשות עירונית, רובע א', אשדוד

פרויקט זוכה פרס אות האדריכלות הישראלית 2018, קטגוריית תכנון עירוני, מקום שני

הפרויקט משלב בין המחקר והפרקטיקה ומדגים Research by Design. ההצעה תוכננה כחלק ממחקר למשהב"ש שנערך בטכניון בראשות ד"ר מירב אהרון גוטמן ומהווה מחקר משלים לתכנון תכנית האב לנפת אשקלון. המחקר 'מדיום חדש לתכנון אזורי – המקרה של נפת אשקלון' התרחש במעבדת הויזואליזציה שבפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון בסביבת Virtual Reality. הרחבת ארגז הכלים התכנוני מאפשרת קומפילציה של שכבות מידע רבות ושיתוף פעולה רב תחומי, המאפשרים השוואה בין חלופות תכנוניות ובחינת משמעותן במרחב.

בתכנית האב לנפת אשקלון הערים הגדולות הוגדרו כמרחבים להתחדשות עירונית. פרויקט זה בוחן מספר תרחישים פיזיים להתחדשות עירונית במתחם בשטח 30 דונם בליבו של רובע א' באשדוד ושואל מהי אותה 'התחדשות עירונית'? מה המשמעויות המרחביות והחברתיות שלה? כיצד אזורים אלו יתחדשו ויראו ? באמצעות בחינת החלופות אנו מציעים הסתכלות מפוכחת אל תהליכי ההתחדשות העירונית המתקיימים היום בארץ, אל הכלים הישימים למימוש ואל התוצאות והמשמעויות של תהליכים אלו.

במתחם המתוכנן עומדים כיום מספר מבני מגורים והוא מאופיין בשטחים ציבוריים בנויים ופנויים רבים. רוב מבני המגורים הם בני יותר מ50 וחלקם נמצאים כבר בתהליכי התחדשות. בפרויקט זה בדקנו מספר חלופות תכנוניות המשתמשות בכלים ובמסלולים הקיימים כיום בארץ: חלופת עיבוי (תמ"א 38) וחלופת פינוי בינוי. החלופות המוצגות מתבססות על תחשיבים כלכליים ושמאיים ומציגות מציאות ישימה בפן הכלכלי. החלופות שנבחנו הן חלופות עיבוי, פינוי בינוי וכן חלופה עירונית שתוכננה על ידינו.

בתכנון החלופה העירונית בחנו כיצד ניתן באמצעים תכנונים ואדריכליים להגיע לאותם נתונים כמותיים אך עם איכויות עירוניות אחרות. בחנו טיפולוגיות מהעולם והתייחסנו אל הבלוק כולו כמתוך הסתכלות על מתחם אחד ולא כאל מקבץ מגרשים בודדים.  בחלופה העירונית אותה אנו מציגים, יישמנו את העקרונות התכנוניים שאנו סבורים שצריכים להילקח בחשבון בתכנון התחדשות עירונית. התבססנו על הנתונים המספריים שהגדיר השמאי, אך יצקנו להצעה איכויות תכנוניות ומרחביות נוספות. בין עקרונות התכנון שהובילו אותנו : הליכה וקישוריות, רחובות לאנשים, מגוון ותמהיל דירות, מרחב ציבורי, טיפולוגיה ובינוי, שלביות ביישום. באיזה עתיד תבחרו?

אנו מציעים לבחון כלים חדשים להתחדשות עירונית אשר יצרו טווח מכפילים עשיר. אנו סבורים כי יש צורך בכלים ופתרונות נוספים להתחדשות עירונית. אנו מציעים לבחון ביסודיות את המעורבות הרגולטורית והכלכלית של השלטון המרכזי והמקומי בתהליכי התחדשות עירונית כפי שקורה בעולם.

Back to Top

כתבו לנו