מדיניות להתחדשות שכונת הדר יוסף

תל אביב

על הפרויקט

הצעה זוכה בתחרות

שכונת הדר יוסף  מכילה מגוון אנושי ופיזי-מרחבי עשיר וראוי לשימור. מיקומה של השכונה, בקרבה גדולה למרכז העיר, אך בעצימות עירונית לא גבוהה, יחד עם המאפיינים האנושיים-הקהילתיים והמגוון האנושי שבה – הופכים אותה למוקד משיכה, בין היתר בזכות איכות החיים האינטימית והקהילתית שהיא מציעה.

העקרון המשמעותי בתהליך התכנון שהגדרנו הוא שמירה על 'רוח המקום'. העיקרון והמטרה המובילים הם התחדשות השכונה תוך שמירה על האופי, המאפיינים, הערכים והאיכויות הקיימות בשכונה, תוך שילוב מאפיינים חדשים ועכשוויים.

התכנון מציע התחדשות של המרחב הציבורי, חידוש המרכזים המסחריים, חידוש הדיור והמגורים ויציקת תכנים מחודשים אל מערכת הרחובות, המשעולים והסמטאות בשכונה. התכנון נעשה יד ביד עם הליך שיתוף ציבור משמעותי ומקיף בשכונה.

Back to Top

כתבו לנו