תכנית אב להתחדשות מבואות דרום מזרחיים

חיפה

על הפרויקט

תכנית האב להתחדשות המבואות הדרום מזרחיים בחיפה מתווה מדיניות ועקרונות תכנון להתחדשות האזור. המרחב בשטח 500 דונם ובו מבנים לשימור, בין חוף שמן לאזור תעשיה ובצמידות לתוואי הרכבת. באזור, המוגדר כמע"ר, היקפי בניה משמעותיים עתידיים ופוטנציאל לפיתוח עירוני משמעותי. תכנית האב מתווה עקרונות פיתוח, מגמות וחזון למרחב כבסיס לתכנון תכניות מפורטות.

Back to Top

כתבו לנו