מדיניות דיור עירונית

תל אביב

על הפרויקט

מסמך מדיניות דיור לעיר תל אביב יפו. המסמך מגדיר עקרון מוביל למדיניות הדיור העירונית : דיור למגוון אוכלוסיות כמנוע למוביליות חברתית. המסמך כולל  גם הגדרה לחזון ומטרות מדיניות דיור בתל אביב יפו,  סקירה השוואתית של מדיניות דיור בעולם, פרופיל דיור עירוני, תמונת מצב לדיור מוזל ודיור להשכרה, הגדרת יעדי דיור עירוניים, כלים ליצירת דיור חברתי להשכרה, תמהיל דיור עירוני.

צוות התכנון : מיכל יוקלה, טל אלסטר, תמי גבריאלי, גידו סגל, איתן סרבר, אמתי הר-טוב, איל סלינג'ר, עופר לרנר.

Back to Top

כתבו לנו