מדיניות דיור עירונית

תל אביב

על הפרויקט

הכנת מסמך מדיניות דיור לעיר תל אביב יפו. ההצעה כוללת הגדרה חדשנית לפרוגרמת דיור עירונית ולמתודולוגיה להערכת שכונות ומגדירה עקרון מוביל למדיניות הדיור העירונית : דיור למגוון אוכלוסיות כמנוע למוביליות חברתית. צוות התכנון : מיכל יוקלה, טל אלסטר, עופר לרנר, תמי גבריאלי, גידו סגל, איל סלינגר.

Back to Top

עבודות אחרונות

כתבו לנו