מדיניות להתחדשות העיר נהריה

נהריה

על הפרויקט

הכנת מסמך מדיניות עירוני והנחיות לתכנון ואישור פרויקטי התחדשות עירונית בעיר נהריה. במסגרת הכנת מסמך המדיניות מוגדרים ‘כללי המשחק’ להתחדשות עירונית בעיר נהריה ובהם נפחי בנייה, מאפייני צירים משמעותיים, כלים להתחדשות עירונית, הגדרת מתחמים להתחדשות עירונית ומאפיינים פיזיים – מרחביים של המרחב הבנוי והפנוי בפרויקטי התחדשות. פרויקט בשיתוף שר-שמואלי אדריכלים.

Back to Top

עבודות אחרונות

כתבו לנו