מדיניות להתחדשות העיר נהריה

נהריה

על הפרויקט

תכנית משולבת מתארית ומפורטת להתחדשות מבני המגורים בכלל העיר נהריה. התכנית מציבה חזון של התחדשות עירונית מבוקרת המאפשרת שמירה על אופי העיר ושמה דגש על איכויות עירוניות, העצמת המרכז, חיבור ויצירת קשרים בכיוון מזרח – מערב, חיזוק השדרות החוצות והשלמת הגריד העירוני. התכנית יוצרת מסגרת תכנונית להתחדשות העיר שתאפשר צמיחה ופיתוח בכלים מגוונים ומותאמים, שחלקם יהיו ברי מימוש בטווח הזמן המיידי, וחלקם בטווח הזמן הארוך יותר.

תכנון בשיתוף אלונים-גורביץ' אדריכלים ושר-שמואלי אדריכלים

Back to Top

כתבו לנו