מדיניות רחוב יפת

תל אביב-יפו

על הפרויקט

הצעה תכנונית לתחרות – מדיניות רחוב יפת, יפו

בשיתוף שר-שמואלי אדריכלים

רחוב יפת שביפו עשיר בהבדלים ובניגודים, הרחוב משקף באדריכלות ובחיי היומיום שבו את מגוון התרבויות, ההיסטוריות, והנרטיבים של עברו ואת אלו שמרכיבים אותו בהווה. קריאת המרחב שלנו מזהה את רחוב יפת ככזה שיהפוך למתווך בין העצימות המטרופולינית למקומיות היפואית שמגיעה לשיאה בשכונת עג'מי. הרחוב תוחם שלוחה של רכס הכורכר החופי, המעניקה לו את המראה האופייני של רחובות משופעים היוצאים ממנו מזרחה ומערבה, מגלים ומסתירים את עומק המרקם.

החזון שלנו לרחוב יפת מציע לראות ברחוב קולאז' רב שכבתי של הבדלים וזהויות, שיזמות, יצירתיות וחדשנות משולבים ביומיום שלו, בעודו משמר ומעצים את המגוון החברתי, ומנכיח את הערכים האדריכליים, הנרטיביים, והנופיים שלו ע"י שכבה נוספת של מוסדות, מבנים ותשתיות עכשוויות ומעודכנות הפונים למנעד רחב של ציבורים ומצבי חיים.

Back to Top

כתבו לנו