מתחם אורות

באר שבע

על הפרויקט

הצעה תכנונית

מרכז אורות הוא המרכז המסחרי ההיסטורי של שכונה ג' שבמוקדו מבנה הקולנוע הברוטליסטי הנטוש של האדריכל יעקב רכטר. מצבו הנוכחי הירוד של המרכז עומד בסתירה לפוטנציאל ההתחדשות העירונית הגדול שלו הנובע ממיקומו בסמיכות למוקדי משיכה  מטרופוליניים, ממצרף נדיר של איכויות שאינן מגיעות לידי ביטוי והזדמנויות עירוניות שלא מוצו. מתחם ההתחדשות העירונית סביב מרכז אורות ניחן ביתרונות מרחביים שהצעתנו מבקשת למצות על מנת להשיב לו את תפקידו המרכזי בשכונה, על ידי חיבורו לרשתות העירוניות של הולכי הרגל, שבילי האופניים, רצף השצ"פים ומבני החינוך והציבור, ולמוקדים המטרופוליניים של העיר.

מטרתנו להפוך את מרכז אורות ממוקד מסחרי שכונתי מבודד ונקודתי למרקם אינטנסיבי ורב שימושים בזיקה לעירוני והמטרופוליני. זאת באמצעות מרחב מגורים אינטנסיבי ואיכותי הסובב מרחב ציבורי רישתי, מגוון ורלבנטי לתושבים הקיימים והעתידיים, שניזון ומזין את התשתיות העירוניות-מטרופוליניות.

המרחב העירוני יציע מגורים מגוונים מבחינה טיפולוגית ומבחינת תמהיל הדיור. המגורים המוצעים איכותיים על אף הצפיפות וזאת גם בזכות המרכזיות החדשה והייחוד של המרחב הציבורי במתחם – מרחב  ציבורי מתוחזק, מוצל, הטרוגני, ומרובה שימושים וזיקות למורשתו ולסביבתו העירונית והטבעית.

פרויקט בשיתוף שר-שמואלי אדריכלים

 

 

Back to Top

כתבו לנו