מתחם קרמניצקי

תל אביב

על הפרויקט

הצעה לתכנון מתחם מעורב שימושים במתחם חח"י ברחוב קרמניצקי, תל אביב

ההצעה לתכנון מתחם קרמניצקי, הממוקם במע"ר המזרחי של תל-אביב, תיקח חלק משמעותי בהתפתחויות המע"ר, בשינוי האינטנסיביות העירונית, הפרוגרמה והמרחב הציבורי. אנו מציעות לדון ולהגדיר את האיזון הראוי בין שתי עוצמות: עוצמת הבינוי הגבוה והצפוף אל מול עוצמת הדינאמיות של המרחב הציבורי שעתיד להיות שוקק ופעיל. אותו מרקם בנוי גבוה, צפוף, מעורב ואינטנסיבי הוא המזין את המרחב הציבורי באנשים מגוונים. מרקם זה מייצר רקע אדריכלי קיצוני למרחב הציבורי ומציע רקע דרמטי לפעילות האנושית המגוונת והעשירה שיכולה להתפתח במקום.

הצעתנו מתייחסת לשלוש תמורות מרכזיות במע"ר של תל אביב: הליכות, חיבורי מזרח-מערב והתהוות שלד המע"ר המזרחי. אנו סבורות כי המרחב הציבורי יתעבה, יתפתח ויהפוך מגוון יותר, הן כמרחבי שהייה והן כשדרות וצירים לתנועה הנקשרים יחד למערכת הכוללת גם פרוגרמה בקומת הקרקע המשמשת את הולכי הרגל. לשם כך – מוצעים חיזוק שדרות ההשכלה, פיתוח הקשרים מתחנת השלום למע"ר והחיבורים להולכי הרגל בין מזרח המע"ר למערבו. אנו מציעות שלד המבוסס על שני גופים ירוקים גדולים- שד' ההשכלה ממזרח (כקצה) וקירוי מקטע נבחר של האיילון מדרום לתחנת השלום (כתווך) דרך רחוב יגאל אלון שיעבור התחדשות עירונית ויפותח לאורכו למרחב הולכי רגל. אנו מציעות לחזק את שדרות ההשכלה על ידי יצירת התרחבויות אפקטיביות שלה אל תוך המע"ר ואיתור רחבות וגינות עירוניות בתוך הרקמה הגבוהה.

אנו מציעות לבסס את העקרונות של השלד שהצענו למע"ר. בראש ובראשונה עיבוי שד' ההשכלה למרחב ירוק אליו פונות פונקציות ציבוריות ומסחריות והחיבור מערבה לרח' יגאל אלון ולמע"ר המערבי.  מתוך תפיסה זאת תכננו במרכז המגרש משפך עירוני רחב ידיים. המשפך, חלל עירוני המשלב תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים עם נוף עירוני ירוק ופרוגרמות של מסחר, פנאי ושטחי ציבור המגדירים ומקיפים אותו. מבואה עירונית זאת מחוללת את תחילת התנועה מערבה. באופן זה הפרויקט מהווה מבואה למערכת המוצעת של המרחב הציבורי הכוללת גינות, שדרות, גשר שד' יהודית ,התחדשות רחוב יגאל אלון וקירוי מקטע האיילון.

המבואה העירונית מוגדרת על ידי שתי מסות בנויות. מדרום, קומפלקס תעסוקה, מבני ציבור, פנאי ומסחר. מצפון, שני מגדלי מגורים המציעים תמהיל דיור עשיר ומגוון הפונה למגוון משקי בית וקהלים העתידים להתגורר במע"ר ולהנות ממגוון השרותים המוצעים בו. בבסיס המגדלים במה מסחרית הכוללת גם מרכיבי פנאי. הצעתנו מגדירה נפחים מובהקים ובהם מגוון פרוגרמטי המבטיחים מרחב ציבורי עשיר ופעיל בכל שעות היממה. שני מגדלי המגורים המוצעים יוצרים רצף עם שני מגדלי המגורים מצפון וכן בונים דופן פעילה של מסחר ופנאי, הן כלפי מתחם המגורים הקיים והן כלפי המבואה העירונית שיצרנו, ומאפשרים מעבר ביניהם.

 

צוות התכנון : מיכל יוקלה, ד"ר אורית שמואלי, אלה שר, שולי קרבלניק, ריקי קיסר

Back to Top

כתבו לנו