מתחם תקוע

תל אביב

על הפרויקט

בשכונת נווה אליעזר שבדרום-מזרח תל אביב עומדים ארבעה מבני שיכון ובהם 96 יחידות דיור. חלק גדול מהדירות הורחבו במסגרת תכנית הרחבות, אך מצבם הפיזי של המבנים והמרחב הציבורי סביבם זקוק לחידוש והתחדשות. בניתוח השכונתי זיהינו הזדמנות של יצירת רשת ירוקה שכונתית וחיבור להולכי רגל בין שני השצ"פים. אנו מציעים חיבור בכיוון צפון- דרום בין שני השצ"פים הקיימים ומציעות הזדמנות לחבר את מערך השטחים הפתוחים בשכונה, כדי לעודד קישוריות והליכתיות בתוך השכונה. ניתוח חברתי כלכלי שעשינו לשכונה הביא אותנו להציע תמהיל שהגדיר עירוב שימושים נוספים כגון מסחר, שטחים ציבוריים בנויים, שפ"פ ושצ"פ וכן שליש של דירות קטנות לטובות יחידים וזוגות (צעירים וקשישים) ושני שליש דירות גדולות לטובת משפחות צעירות ומשיכת אוכלוסיה ממעמד בינוני ובינוני- גבוה.

הבינוי המוצע מאפשר יצירת ציר הליכה ושיטוט בכיוון דרום – צפון המתחבר לצירים קיימים בשכונה ויוצר חיזוק של מערך השטחים הפתוחים השכונתיים האיכותי הקיים. לאורך רחוב תקוע ורחוב ששת הימים תוכננה דופן רחוב רציפה ופעילה המלווה בקולונדה ובה תוכננו שימושים מסחריים וציבוריים שישרתו את כלל השכונה. שטחי המסחר מוקמו בזיקה ובגישה קרובה ונוחה לרחובות, לשצ"פ ולמרכז המסחרי הפעיל הקיים מדרום. הבינוי המוצע הינו מרקמי ובפינת הרחובות ששת הימים ותקוע מוצע מגדל היוצר רצף עם הבנייה הגבוהה הקיימת בשדרות ששת הימים. החלופה הראשונה המוצעת יוצרת שפ"פ רחב בין שתי קבוצות הבינוי שמאפשר את החיבור בכיוון צפון-דרום, בעוד החלופה השניה מציעה הצרכה של השצ"פ הצפוני באופן היוצר שצ"פ מלבני שדופן אחת שלו נושקת במלואה לרחוב תקוע.

בפרויקט זה אנו מציגים ומיישמים את ששת העקרונות שלנו לתכנון מגורים עירוניים: 1. קישוריות והליכתיות (יצירת ציר המחבר בין שני שצ"פים ומחזק את רשת הולכי הרגל השכונתית), 2. מרחב ציבורי מגוון והמשכי, 3. דופן רחוב רציפה, 4. עירוב שימושים, 5. בנייה מרקמית, 6. תמהיל דיור.

Back to Top

כתבו לנו