מתחם רבוצקי

רעננה

על הפרויקט

הצעה למתחם מגורים ברעננה, יזם: גורדי גשם.

בלב שכונת מגורים ברעננה עומדים כיום חמישה מבני שיכון בני קומותיים סביב שצ"פ. ייחודה של ההצעה לפינוי בינוי במתחם הוא ההיבטים החברתיים השזורים בתהליך התכנון ובתוצר המוצע. כיום השלטון המקומי והמרכזי לא לוקחים חלק בתקצוב פרויקטי התחדשות עירונית ברחבי הארץ. כל עוד המצב יישאר על כנו – השיקול הכלכלי ימשיך להיות השיקול היחיד המכריע בקיומם של פרויקטים שכאלה. האתגר העיקרי שהעמדנו לנו היה יצירת פרויקט כלכלי ליזם, תוך הכנסת שיקולים חברתיים, סביבתיים ועירוניים לתכנון. לצורך כך יצרנו:

  1. טיפולגיה המאפשרת מגוון ותמהיל בגדלי וסוגי דירות
  2. מרחב ציבורי מגוון ומזמין
  3. תהליך תכנון המשתף ומערב את התושבים וצרכיהם משלב התכנון הראשוני.

מבנה ה"H" השכיח הנבנה בכל שכונות המגורים בארץ מייצר חזרתיות והומגניות חברתית (משקי בית בגדלים דומים ומחתך כלכלי דומה) ופיזית (בגדלי הדירות, בחזיתות המבנה) אשר אינן מייצרות רמות עירוניות גבוהות. הטיפולוגיה המוצעת כאן מאפשרת חופש תכנוני בתמהיל גדלי הדירות ובסוגיהן, אשר יאפשר מגוון חברתי וכלכלי התורם לחוסן חברתי.  כמו כן, התכנון המוצע מגיע לצפיפות הנדרשת מבלי ליצור מגדל או מבנה גבוה הזר לסביבתו.

בין שני הבלוקים המוצעים מתוכנן שטח ציבורי פתוח בצורת גן לינארי לטובת דיירי השכונה, במקום השצ"פ הקיים כיום. הבלוק ההיקפי מתוכנן סביב חצר מרכזית הפתוחה לרחוב וקולונדה שמתוכננת לאורך הרחוב ומחברת בין בית הכנסת, השצ"פ והחצר המשותפת. מערכת השטחים הפתוחים תוכננה כדי לייצר מרחב ציבורי עשיר ומזמין ולצמצם את הצפיפות הנתפסת.

הטיפולוגיה המוצעת היא של בלוק היקפי בעל one sided corridor בה לכל יחידת דיור לפחות שני כיווני אוויר. טיפולוגיה זאת היא "פתוחה", גמישה לשינויים ומאפשרת מגוון בגדלי הדירות היוצר תמהיל דיור. התכנון מאופיין בחופש תכנוני מלא לגבי מיקום וגדלי הדירות ועיצוב החזיתות. על מנת לאפשר חופש תכנוני בתכנון הקומות והיחידות- כל המרחבים המוגנים אוחדו לכדי מרחבים קומתיים ולא דירתיים. בצורה כזאת מתאפשר חופש בתכנון בין הקומות השונות ויש חופש עתידי ליזם במקרה ותנאי השוק ישתנו להפוך שש דירות גדולות לעשר קטנות ולהיפך.

על מנת לייצר תמהיל דיור הוצג לעירייה תחשיב המראה כי חישוב הזכויות העתידיות צריך להיות נפחי ולא לפי מספר יחידות דיור. בצורה זאת הגדרה של 100 יחידות דיור יכולה להפוך ל 120 יחידות דיור ולאפשר דירות בגדלים שונים (45,60,75,90,120,150 מ"ר). כך יווצר מתחם בעל תמהיל דיור מגוון המאפשר מגורים של משקי בית בגדלים שונים ובעלי רמות הכנסה שונות.

תהליך התכנון נעשה עם הדיירים הקיימים (דיירי המבנים המיועדים לפינוי וכן השכנים) משלב התכנון הראשוני והתכנון משתנה עם הערותיהם. הדירה שמקבלים הדיירים הקיימים אינה אחידה אלא משתנה לפי משקי הבית והצרכים של הדיירים. כמו כן בנינו לדיירים טבלת המרה, לפיה יכול כל דייר להמיר מאפיינים בדירה שהוא מקבל לפי צרכיו. לדוגמא, דייר אחד יכול לבקש הגדלת מרפסת על חשבון חדר, בעוד דייר אחר מוותר על שתי חניות תמורת הגדלת שטח הדירה. בנוסף, צוות התכנון נפגש עם הדיירים ולמד מהם הצרכים וההעדפות של משקי הבית השונים. לא תוכננה דירה גנרית אחת לכל הדיירים, אלא כל אחד קיבל את התכנון המתאים לו.

דגש מיוחד ניתן לעיצוב חזיתות חופשי המגלה את הנעשה בתוך המבנה. בחזיתות תוכננו מספר סוגי פתחים כשכל פתח מותאם לפונקציית דיור שונה. הפתחים מפוזרים לאורך החזית באופן חופשי המגלה את ההרכב התכנוני והחברתי העשיר הנמצא בתוך המבנה. דגש חשוב הושם על שקיפות ופתיחות החזיתות כדי לאפשר פרטיות לדיירים ובו בזמן ליצור מבנה התומך ומעשיר את המרחב הציבורי.

פרוייקטים דומים

Back to Top

כתבו לנו