צורות מגורים

סטודיו IPLAN

על הפרויקט

מחקר יישומי לשיפור איכות תכנון צורות המגורים בישראל כחלק מסטודיו Iplan במנהל תכנון. קבוצת המחקר והעבודה הוקמה ע"י מנכ"ל מנהל תכנון, ועוסקת בבחינת תהליכים לשיפור איכות התכנון בראיה אסטרטגית, קידום מחקרים רוחביים, גיבוש כלי עבודה, כתיבת תדריכים והנחיות, קידום תחרויות וגיבשו הצעות לתיקוני חקיקה.

Back to Top

כתבו לנו