צפון הרצליה

הצעה לתחרות

על הפרויקט

הצעה לתחרות פומבית ביוזמת עיריית הרצליה ועמותת האדריכלים. הצעה עלתה לשלב השיפוט הסופי. תכנון כ1,000 דונם בצפון הרצליה למגורים, מסחר, השכלה ושטחים ירוקים.

הרובע הצפוני המוצע החדש של הרצליה מוביל לרציפות של רקמת החיים העירונית הבנוייה והנחווית.

בראש ובראשונה הרובע מתחבר מדרום לסטרוקטורה הקיימת של העיר ויוצר גריד המשכי עם רח' ז'בוטינסקי, כנפי נשרים ובן גוריון ואחרים שיניב המשכיות של תנועה, פעילות והחיוניות העירוניות. בטבור הרובע ציר עירוני אינטנסיבי מרובה שימושים הממוקם לאורך התוואי ההיסטורי של מסלול ההמראה (שצפוי להסגר) וישמר את התנופה והזכרון.

בהיקפו של האזור שטחים ירוקים ופתוחים ייחודיים, מקומיים, עירוניים ומטרופוליניים. תשתיות תחבורתיות עתידיות (כביש 531,כביש 20) מאיימות לנתק את האזור מסביבתו ומהשטחים הירוקים סביבו.

הרובע הצפוני שולח זרועות המגשרות מעל התשתיות הארציות ומקשרות צפון-מזרחה ומערבה. החיבור המרכזי הראשון יוצא מערבה מ"המסלול" בלב הרובע ומסתיים בגשר הולכי רגל העובר מעל כביש 20 ומחבר את הרובע החדש להרצליה , לכפר שמריהו, לפארק המסילה המתוכנן וכמובן, לים ולשמורת אפולוניה. החיבור המרכזי השני – "הפרדס הלינארי" – מסתיים בגשר לכלי רכב והולכי רגל מעל כביש 531 המחבר צפון-מזרחה לפארק רעננה הקיים, ולפארק פולג. אל תחנת הרכבת רעננה מערב ומתחם התעסוקה המתוכננים מעבר לכביש 531 מוצע גשר הולכי רגל.

הרובע הצפוני מבטיח את שימורם של הערכים המרקמיים, הנופיים והאנושיים הקיימים באתר. זאת תוך הגנה על השכונות הוותיקות רש"ל ונחלת עדה כאיים של מגורים צמודי קרקע ועל חורשת האקליפטוסים ונוף השדות הפתוח.

התכנון מציע מגוון אופני בינוי במגע עם השטחים הפתוחים והירוקים הקיימים והמתוכננים. הבינוי החדש ממקסם את המפגש עם השטחים הירוקים המיידיים ע"י: 1. מרקם המניפה (שהתאפשר ע"י הטיית ז'בוטינסקי) ומציב מבני ציבור, מגורים מסחר ואקדמיה ישירות על דופן הפארק, 2. ציר "המסלול" שמאיץ את המרחב הציבורי אל תוך נוף של שדות וחורש ובקצהו בריכת שעשוע, 3. "הפרדס הלינארי" החודר למרקם הבנוי החדש שמוצאו בטיילת החקלאית החולפת בין השדות בפארק, 4. החורש הצפוני שמקדים את שכונת הקצה – "השכונה החקלאית" – המכליאה שימושים חקלאיים, מגורים ומבני ציבור.

טיפולוגיית הבינוי למגורים (בלוק המגורים) היא פרשנות מפולשת ופרגמנטלית של הבלוק ההיקפי המגדירה ביעילות חללים ציבוריים חיצוניים וחצי ציבוריים פנימיים ומציע מגוון של יחידות מגורים הנהנות מהם וחשופים לשלושה כיווני אוויר. מגוון הטיפולוגיות מאפשר יצירת מרחב עירוני תוסס ומגוון הן בצד הפיזי והן בצד החברתי. התכנון מציע יחידות דיור לאוכלוסיות מגוונות (בגדליהן, גילאיהן, מאפייניהן, מעמדן החברתי-כלכלי) ובכך מאפשר הקמת רובע הטרוגני ובעל חוסן חברתי. 20% מכלל יחידות הדיור יוקצו לדיור בר השגה ויתר היחידות תהיינה להשכרה וקניה בשוק החופשי. המגורים כולם ייועדו למשפחות צעירות ומבוגרות, יחידים וזוגות, מבוגרים וצעירים, סטודנטים ועוד.

הרובע מציע חיבורים למרכז הבינתחומי ומציע קמפוס אקדמי נוסף מצידו הצפוני של ה"מסלול". הקמת רובע תוסס, מעורב שימושים, מגוון ומזמין יהווה מקור משיכה לא רק לסטודנטים, אלא לכלל האוכלוסיה.

 

צוות התכנון: אורית שמואלי ומיכל יוקלה בהשתתפות רשא זרייק, נטע גסרי וגל אברהם.

Back to Top

כתבו לנו