מתחם השופטים

חולון

על הפרויקט

תכנית מפורטת באזור התעסוקה של חולון, שמטרתה לפתח את רחוב השופטים אשר זוהה בסכמה האורבנית כמקשר ומחבר בין מרקם המגורים למרקם התעסוקה.

התכנון מציע מתחם תעסוקה עירוני, פעיל ומעורב שימושים, וכן, מרחב ציבורי איכותי ומגוון המחבר בין שכונות העיר לאזור התעסוקה המתחדש.

המתחם בשטח 4.2 דונם יכלול שטחי מסחר, משרדים, צורכי ציבור ודיור מכליל.

 

Back to Top

כתבו לנו