מעונות סטודנטים

חיפה

על הפרויקט

הצעה לתחרות לתכנון מעונות סטודנטים בחיפה | Renew, Reuse, Relive

צוות התכנון : מיכל יוקלה, דימה אבודאהש, ליאור דגני וספיר בנטל

Renew

אזור העיר התחתית בחיפה עובר בשנים האחרונות חידוש (יש שיאמרו קוסמטי) והוא בעל פוטנציאל פיתוח עירוני בלתי ממומש. התחדשות עירונית אינה צריכה להיעשות רק ברמת הבניין הבודד, כמו שמאפשרות תמ"א 38 או פינוי בינוי. לתפיסתנו התחדשות עירונית היא תהליך ולא פרויקט, הנעשה על מתחם ולא על בניין בודד. התחדשות עירונית היא תהליך הנוגע בתשתיות ציבוריות, מרחב ציבורי ושימושים שונים ולא רק בחידוש והגדלת מלאי הדיור. אנו רואים חשיבות עליונה ביצירת מכלול כלים מגוונים לתהליכי התחדשות עירונית ומציעים בפרויקט זה מגוון כלים ואסטרטגיות להתחדשות עירונית בהם: שיקום מבנים, בנייה חדשה, חידוש המרחב הציבורי, הקמת תשתיות ושימושים ציבוריים, הוספת מסחר, תרבות ואמנות. כל אלה ייחדשו את המרחב הפיזי והחברתי וייטיבו עם העיר.

Reuse

בעיר חיפה מאות בתים ריקים ונטושים אשר עומדים כפצעים פעורים ברחבי העיר. יתרונות השימוש במבנה קיים הם שניים. ראשית, השמשת והחייאת מרחב עירוני קיים, ובכך הזרקת פעילות וחיוניות לעיר. שנית, שימוש בר קיימא בתשתית פיזית קיימת באופן המשתמש במשאבים קיימים ומנצל מינימום משאבים חדשים.

Relive

העיר חיפה מבורכת במוסדות אקדמיים רבים ומאכלסת כ40,000 סטודנטים. למרות זאת סובלת חיפה מהזדקנות אוכלוסיה ומהגירה שלילית. בתכנון והקמת מעונות סטודנטים חבויים הפוטנציאל וההזדמנות להכניס לעיר אוכלוסיה צעירה וחיונית התורמת להתחדשות העיר ולחיזוק פעילותה הכלכלית. אנו רואים בסטודנטים הפוקדים את חיפה, כמו גם במאפייניה ובייחודה, פוטנציאל להתחדשות ולפיתוחבחרנו לפעול ולתכנן בעיר התחתית בחיפה, במרכזו של משולש הנוצר על ידי שלושה מוסדות אקדמיים. מיקום מגורי הסטודנטים באזור זה יתרום להחייאתו וייצור התחדשות ופיתוח עתידיים נוספים.

People

הסטודנטים ותושבי השכונה היו מול עינינו מתחילת התכנון. העשייה האדריכלית באה – בראש ובראשונה – להיטיב עם אנשים: סטודנטים, תושבים ומבקרים ולהציע לכולם חוויה איכותית ועשירה במרחב הפתוח והבנוי.

אנו מציעים תכנון שבו מגוון ומנעד של מרחבים וחללים המאפשרים מפגש ושיתוף בין הסטודנטים לבין עצמם ובינם לבין הקהילה. במרחבי וחללי הפעילות ומפגש תוכננו מאפיינים פיזיים משתנים המתאימים לפעילויות שונות ומייצרים באמצעות חציצה ושקיפות כמה רמות פרטיות וציבוריות המאפשרות מפגש, הצצה ושיתוף. החציצה בין המרחבים נעשית באמצעות החומר העיקרי, הוא הדופן המקשרת. גם עירוב השימושים ומגוון המרחבים בקומת הקרקע וברחבי המבנה מבטיחים תנועה ונוכחות גם של אוכלוסיה שאינה מתגוררת במתחם.

Design

מבנה הביטוח הלאומי בשדרות המגינים בעיר התחתית בחיפה עומד ריק ונטוש מזה 15 שנים. הצעתנו מתייחסת לפעולה תכנונית הנעשית על המבנה הנטוש, על מבנה שכן ועל החלל ביניהם. אנו מציעים יצירת מתחם (ולא בניין) המכיל מעונות, מסחר, חללי לימוד ומפגש, ומרחבי שיתוף ומפגש נוספים.

בשני מבני המעונות תוכננו דפנות מסננות בין מרחבי המפגש והשיתוף הקומתיים לחללי הדיור המשותפים. דפנות אלו מאפשרות הצצה ורמיזה ומרככות את הגבול בין הפרטי לציבורי. במבנה החדש הדופן היא דופן מחוררת אשר משמעותית גם בעיצוב הנפח ובשפה האדריכלית. אותו חומר הפך להיות הצללה על פתחי המבנה הישן.

The Architect

הפעולה המוצעת אינה נקודתית אלא פועלת באופן כולל על הבלוק כולו. אנו רואים חשיבות ומחויבות בהסתכלות רחבה בכל התערבות תכנונית, אשר יוצאת מגבולות הבניין הבודד ופועלת במרחב העירוני והציבורי כך שהתוצאה תהא שלמה וכוללת, לרווחת העיר ותושביה.

בכל שינוי במרחב שעתיד לשנות את פני המציאות הפיזית והחברתית העירונית, אנו שמים לנו למטרה להיטיב עם המרחב שבו אנו מתערבים ולשנות לטובה את חיי האנשים שבתוכו ובסביבתו. אנו רואים בתפקיד האדריכל ובחובתו המקצועית והאזרחית מוביל חדשנות ונושא באחריות חברתית וערכית לעתיד המרחב הפיזי והחברתי בו הוא פועל. אנו סבורים כי על האדריכל לחזור ולקחת חלק מוביל ופעיל בכך. זוהי אחריותנו וזוהי מחויבותנו המקצועית והאזרחית.

ההשתתפות בתחרות האלטרנטיבית היא נקיטת עמדה שלנו. ירידת מעמד האדריכל לאורך העשורים האחרונים, המלווה בצמצום שכר טרחתו, הינם חלק מהגורמים למצוקות והחוסרים העירוניים אותם אנו מתכננים ובהם אנו חיים. עלינו – האדריכלים – להפסיק להיות כלי שרת בידי יזמים ורשויות, לחזור להיות מובילים, מקצועיים, ערכיים, אחראים ובעלי אינטגריטי. זאת נוכל לעשות כששכר הטרחה שלנו יהיה ראוי ויאפשר תכנון איכותי שהוא תוצר של עבודה מעמיקה ומורכבת.

בשבילנו – אדריכלות היא המקצוע הטוב בעולם, ואנחנו רוצים להמשיך ולעסוק בה בכבוד, ברצינות, במחויבות וביצירתיות.

Back to Top

כתבו לנו