תכנית אסטרטגית אשדוד 2040 – המרחב הבנוי והפנוי

אשדוד

על הפרויקט

סטודיו מיא מוביל את פרק "המרחב האורבני" – המרחב העירוני הבנוי והפתוח בתכנית האסטרטגית לאשדוד 2040. התכנית מקודמת על ידי צוות רב תחומי ועוסקת בגיבוש סוגיות אינטגרטיביות, קווי מדיניות ושדות פעילות עירוניים. התכנית מציעה אמצעי מימוש מגוונים לקידום הכיוונים האסטרטגים לעתידה של אשדוד.

Back to Top

כתבו לנו