תפארת ישראל

רמת גן

על הפרויקט

ברחוב תפארת ישראל ברמת גן שני מבנים שכנים העומדים בפני הריסה ובניה (תמ”א 38). אחד המבנים עומד על פינת רחובות שכונתית ונעימה. בחרנו בשפה עיצובית המתבססת על ההתייחסות לפינת הרחובות ומשתמשת בחומריות ופרופורציות כדי ליצור את העניין בעיצוב המבנים. שני המבנים דומים בצורתם, אך יש ביניהם שוני והבדלים המדגישים את ייחודו של כל אחד מהם ובו בזמן את הקשר ביניהם. אנו מציגים ומציעים שתי חלופות לחומריות ולצבעוניות למבנה

Back to Top

עבודות אחרונות

כתבו לנו